Structuur

De SCMD bestaat uit een Algemeen- en een Dagelijks Bestuur, en heeft een Centrummanager in dienst om projecten uit te voeren.