Leden

De Stichting Centrum Management Delft heeft leden, die partijen vertegenwoordigen die belangen hebben in de binnenstad. De leden laten zich - afhankelijk van het onderwerp - regelmatig adviseren door deskundigen uit het werkveld zoals bijvoorbeeld de centrummanager, hoteliers of citymarketeers uit andere steden. 

 

DAGELIJKS BESTUUR:

Peter Ruysch (onafhankelijk voorzitter)

Externe functie: partner bij EBH Legal Advocaten in Delft

E-mail: ruysch@ebhlegal.nl        Telefoon: 06 - 246 918 79

Mijn ambitie voor de binnenstad:

Als onafhankelijk voorzitter van de SCMD bewaak ik dat de SCMD haar taak goed uitvoert. De bestuursleden die ik mag voorzitten, vertegenwoordigen elk een eigen achterban in de uitvoering van de gezamenlijke taak: het uitvoeren van de 'Nota Vitaal en Gastvrij, binnenstad 2020'. Het bestuur doet dit door middelen te koppelen aan robuuste projecten die passen in de nota en die nodig zijn om het doel van de nota te realiseren. Een robuust project is niet per definitie duur en groot; wel duurzaam en zichtbaar in de stad.


JARL BROEKHUIZEN (secretaris)

Externe functie: Eigenaar Sevenhills Delft

E-mail: info@sevenhillsdelft.nl

Mijn ambitie voor de binnenstad:

ROEL  BEEFTINK-FUNCKEN (DAGELIJK EN ALGEMEEN BESTUURSLID) Belangenbehartiger van de cultuursector.

Externe functie: directeur-bestuurder Delft Fringe Festival, voorzitter Cultuurtafel Delft

E-mail:   roel@delftfringe.nl

Mijn ambities voor de binnenstad:

Kunst-, cultuur- en evenementen zorgen voor een aantrekkelijke binnenstad. Het is te vergelijken met de 'arbeidsvitamine' die je op de radio hoort: je kunt niet zonder. Kunst en cultuur draagt bij aan economische, maatschappelijke en sociale waarden, die ons allen van ondernemer tot bewoner raken. Als bestuurslid van SCMD zet ik mij in voor een leefbare stad, en in het bijzonder voor kunst-, cultuur- en evenementen.

 

KEES KORENEEF (Dagelijks en algemeen bestuurslid) Belangen behartiger van de EIGENAREN in de BINNENSTAD

Externe functie: Vastgoedeigenaar  

E-mail: Keeskoreneef@kobevastgoed.nl

Mijn ambities voor de binnenstad:

De Delftse binnenstad heeft de laatste jaren een ware metamorfose ondergaan en is vanuit een diep dal geklommen. Als bestuurslid heb ik me de afgelopen jaren ingezet om de leegstand aan te pakken en de diversen deelgebieden in het centrum te herbenoemen. Door de intensieve samenwerking binnen de SCMD heeft dat geresulteerd in een historisch lage leegstand en een nieuwe “beleving” van Delft door de bezoekers. Ons doel voor de toekomst is om deze lage leegstand te waarborgen en om het aanbod in de binnenstad te optimaliseren uitgaande van de wensen van de bezoekers aan prachtig Delft. Naast bovenstaand proberen wij als eigenaren de kwaliteit van de binnenstedelijke panden te waarborgen en creëren wij o.a. woningen boven winkels zodat er meer huurwoningen in de binnenstad komen in het midden/hoog segment. Dit in lijn met de wens vanuit de gemeente en vraag vanuit de markt. Verder zet ik mij namens de SCMD in voor een beter en vriendelijker verblijfsklimaat voor onze bezoekers en voor aangepaste mobiliteit in de binnenstad. De Rode Loper is een project wat mede door de SCMD is geïnitieerd en wij zijn momenteel de dragende kracht die ervoor wil zorgen dat deze in 2020 nu eindelijk wordt gerealiseerd.

 

ROGIER CAMIJN (DAGELIJKS en ALGEMEEN BESTUURSLID)

VERTEGENWOORDIGER KHN Delft

Externe functie: general manager Hotel Delft Centre

E-mail: rogier.camijn@hoteldelftcentre.nl

Mijn ambitie voor de binnenstad:
Geboren en opgegroeid in de binnenstad van Delft zie ik veel veranderen. Vooral in de horeca zie je Delft groeien en zich onderscheiden van andere steden. Het positieve dat ik zie zijn de ondernemers en belangenwerkgroepen die elkaar steeds beter weten te vinden. Ik hoop daarvoor ook een verbindende kracht te kunnen zijn en zo ervoor te zorgen dat de verwachting van de Delftse gast word overtroffen. Gastvrijheid moet daarvoor bij de Delftse horeca hoog in het vaandel staan, en die exploitanten steun ik dan ook van harte.

 

Iris Bourne (Centrummanager)  

Centrummanager

E-mail: i.bourne@scmdelft.nl

 

ALGEMEEN BESTUUR:

 

Henk Wijnen (lid, vertegenwoordiger bewonersverenigingen binnenstad)

Externe functie: lid Belangenverenigingen Zuidpoort en De Oude en De Nieuwe Delft

E-mail: h.l.j.m.wijnen@gmail.com

Mijn ambitie voor de binnenstad:
De leefbaarheid verbeteren en versterken staat voor mij voorop. Dit is zowel voor ondernemers als bezoekers maar vooral voor bewoners van primair belang. Leefbaarheid vormt het leidmotief om te komen tot aansprekende hoogwaardige openbare ruimte, om overlast van parkeren van auto’s en fietsen te verminderen, om kwalitatieve evenementen in de binnenstad te (laten) organiseren om gastvrijheid vorm te geven. Het biedt een prima afwegingskader voor bewoners voor tal van activiteiten en projecten van de SCMD. 


ALEX LOKHORST (LID, VERTEGENWOORDIGER TU Delft)    
Externe functie: Marketing Sales & Communicatie Adviseur, Supervisor Owee

E-mail: b.a.e.lokhorst@tudelft.nl

Mijn ambitie voor de binnenstad:
De Technische Universiteit Delft, in 1842 opgericht als ‘Koninklijke Academie’, maakt al 175 jaar onderdeel uit van de stad Delft. In het verleden ‘letterlijk’ met haar faculteiten en gebouwen tussen de bewoners zoals aan de Oude Delft 95. Ten tijde van de ‘Technische Hogeschool’ (1905) zijn de faculteiten en onderwijsgebouwen langzaam naar de huidige TU campus verschoven en streeft de TU Delft er nog steeds naar een goede buur te zijn. Mijn ambitie is om vanuit mijn functies en netwerk binnen de TU Delft en de stad een goede relatie en verbinding tot stand te brengen en daar waar mogelijk bij te dragen aan de doelstellingen van SCMD en de Binnenstadvisie. Ik ben ervan overtuigd dat zichtbaarheid en betrokkenheid van de TU Delft in de binnenstad kan leiden tot een nieuwe impuls en aantrekkingskracht voor toeristen maar daarnaast ook het ‘trotse’ gevoel van de Delftse inwoners kan aanwakkeren.

 

VERA (LID, VERENIGINGSRAAD DELFT)    
Vera is het overkoepelend orgaan van studentenverenigingen in Delft.
Met haar lidmaatschap in de SCMD zijn studenten goed aangesloten op het netwerk in de Binnenstad en is de SCMD goed op de hoogte van ontwikkelingen binnen de studentenverenigingen. VERA werkt binnen de SCMD met een regelmatig wisselende afgevaardigde

 

ADVISEURS:

Michiel van der Schaaf

Externe functie: Directeur Delft Marketing

E-mail: m.vanderschaaf@delft.com