Leden

De Stichting Centrum Management Delft heeft leden, die partijen vertegenwoordigen die belangen hebben in de binnenstad. De leden laten zich - afhankelijk van het onderwerp - regelmatig adviseren door deskundigen uit het werkveld zoals bijvoorbeeld de centrummanager, hoteliers of citymarketeers uit andere steden. 


DAGELIJKS BESTUUR:


Peter Ruysch (onafhankelijk voorzitter)

Functie: partner bij EBH Elshof Advocaten in Delft

E-mail: ruysch@ebh-elshof.nl

Mijn ambitie voor de binnenstad:

Als onafhankelijk voorzitter van de SCMD bewaak ik dat de SCMD haar taak goed uitvoert. De bestuursleden die ik mag voorzitten, vertegenwoordigen elk een eigen achterban in de uitvoering van de gezamenlijke taak: het uitvoeren van de 'Nota Vitaal en Gastvrij, binnenstad 2020'. Het bestuur doet dit door middelen te koppelen aan robuuste projecten die passen in de nota en die nodig zijn om het doel van de nota te realiseren. Een robuust project is niet per definitie duur en groot; wel duurzaam en zichtbaar in de stad.


DAVID LANSEN (SECRETARIS, VERTEGENWOORDIGER
ONDERNEMERSVERENIGINGEN)

Functie: Accountmanager DNWS (www.dnws.nl
              Adviseur Ondernemerscollectieven INretail (www.inretail.nl
E-mail: dlansen@inretail.nl
Telefoon: 06-16072432


Mijn ambitie voor de binnenstad:
Ondernemers in hun kracht. Ondernemers weten waar de bezoeker van de binnenstad behoefte aan heeft. De shopper en de verblijfstoerist. Door met de winkels en horeca samen op te trekken met SCMD, Gemeente Delft, evenementenorganisatoren, cultuur en alle andere actieve (on)georganiseerde partijen zíjn wij de bruisende binnenstad Delft! Vandaag én in 2020. Voor ondernemersvragen, kennis en contacten in de Delftse binnenstad kun je contact met ons opnemen.


MARGOT NICOLAES (PENNINGMEESTER, VERTEGENWOORDIGER 

CULTUUR)

Functie: Directeur DOK
E-mail: m.nicolaes@dok.info

Mijn ambitie voor de binnenstad:KEES KORENEEF (LID, VERTEGENWOORDIGER EIGENAREN 

PLATFORM DELFTSE BINNENSTAD)

Functie: eigenaar/partner van Kobe Vastgoed en KKwadraat Delft

E-mail: Keeskoreneef@kobevastgoed.nl

Mijn ambitie voor de binnenstad:
Als pandeigenaren zijn wij zeer begaan met de binnenstad. Wij willen dat de binnenstad van Delft nog beter gaat functioneren en concurrerender wordt ten opzichte van andere grootstedelijke winkelgebieden in de regio. Om dit te kunnen realiseren is een onderscheidende branchering van het winkelgebied van groot belang. Dit doen wij o.a. door leegstaande panden op een juiste manier in te vullen en starters een kans te geven met als doel een verrassend totaalaanbod van winkels. Ons gemeenschappelijke doel is  om de binnenstad van Delft naar een hoger niveau te tillen!


ROGIER CAMIJN (LID, VERTEGENWOORDIGER KHN)

Functie: general manager Hotel Delft Centre
E-mail: rogier.camijn@hoteldelftcentre.nl

Mijn ambitie voor de binnenstad:
Geboren en opgegroeid in de binnenstad van Delft zie ik veel veranderen. Vooral in de horeca zie je Delft groeien en zich onderscheiden van andere steden. Het positieve dat ik zie zijn de ondernemers en belangenwerkgroepen die elkaar steeds beter weten te vinden. Ik hoop daarvoor ook een verbindende kracht te kunnen zijn en zo ervoor te zorgen dat de verwachting van de Delftse gast word overtroffen. Gastvrijheid moet daarvoor bij de Delftse

 horeca hoog in het vaandel staan, en die exploitanten steun ik dan ook van harte.


ALGEMEEN BESTUUR:


Bas Vollebregt (lid, vertegenwoordiger College van B&W)

Functie: wethouder Economie, Cultuur, Grondzaken en vastgoed bij Gemeente Delft
E-mail: bvollebregt@delft.nl

Mijn ambitie voor de Binnenstad:
Onze unieke, levendige en historische binnenstad is een plek waar verschillende belangen moeten worden gefaciliteerd; belangen van bewoners, ondernemers en bezoekers. Mijn ambitie is om in goed overleg met alle betrokkenen ervoor te zorgen dat iedereen zich prettig blijft voelen in de huiskamer van onze stad. Ik werk graag mee met alle bestaande, maar ook nieuwe initiatieven die de binnenstad nog aantrekkelijker maken: vitaal en gastvrij!


Henk Wijnen (lid, vertegenwoordiger bewonersverenigingen binnenstad)

Functie: lid Belangenverenigingen Zuidpoort en De Oude en De Nieuwe Delft
E-mail: h.l.j.m.wijnen@gmail.com

Mijn ambitie voor de binnenstad:

De leefbaarheid verbeteren en versterken staat voor mij voorop. Dit is zowel voor ondernemers als bezoekers maar vooral voor bewoners van primair belang. Leefbaarheid vormt het leidmotief om te komen tot aansprekende hoogwaardige openbare ruimte, om overlast van parkeren van auto’s en fietsen te verminderen, om kwalitatieve evenementen in de binnenstad te (laten) organiseren om gastvrijheid vorm te geven. Het biedt een prima afwegingskader voor bewoners voor tal van activiteiten en projecten van de SCMD. ALEX LOKHORST (LID, VERTEGENWOORDIGER TU Delft)      

Functie: Marketing Sales & Communicatie Adviseur, Supervisor Owee

E-mail: b.a.e.lokhorst@tudelft.nl

Mijn ambitie voor de binnenstad:

De Technische Universiteit Delft, in 1842 opgericht als ‘Koninklijke Academie’, maakt al 175 jaar onderdeel uit van de stad Delft. In het verleden ‘letterlijk’ met haar faculteiten en gebouwen tussen de bewoners zoals aan de Oude Delft 95. Ten tijde van de ‘Technische Hogeschool’ (1905) zijn de faculteiten en onderwijsgebouwen langzaam naar de huidige TU campus verschoven en streeft de TU Delft er nog steeds naar een goede buur te zijn. Mijn ambitie is om vanuit mijn functies en netwerk binnen de TU Delft en de stad een goede relatie en verbinding tot stand te brengen en daar waar mogelijk bij te dragen aan de doelstellingen van SCMD en de Binnenstadvisie. Ik ben ervan overtuigd dat zichtbaarheid en betrokkenheid van de TU Delft in de binnenstad kan leiden tot een nieuwe impuls en aantrekk

ingskracht voor toeristen maar daarnaast ook het ‘trotse’ gevoel van de Delftse inwoners kan aanwakkeren.


VERA (LID, VERENIGINGSRAAD DELFT)      


Vera is het overkoepelend orgaan van studentenverenigingen in Delft.
Met haar lidmaatschap in de SCMD zijn studenten goed aangesloten op het netwerk in de Binnenstad en is de SCMD goed op de hoogte van ontwikkelingen binnen de studentenverenigingen.

VERA werkt binnen de SCMD met een regelmatig wisselende afgevaardigdeADVISEURS:

Alaa Abdulfatah (ADVISEUR,
gemeentelijk vertegenwoordiger Binnenstad)

Functie: Programmamanager Binnenstad en senior projectleider Armamentarium en 

Paardenmarkt, bij Gemeente Delft

E-mail: aabdulfatah@delft.nl

Mijn ambitie voor de Binnenstad:
In de binnenstadsvisie (Nota Binnenstad 2020: Vitaal & Gastvrij) is een gezamenlijke ambitie uitgesproken om de binnenstad van Delft in de top 5 meest vitale en gastvrije binnensteden van Nederland te positioneren. Dat houdt in dat wij samenwerken om het centrum van Delft voor bewoners, ondernemers en bezoekers aantrekkelijker te maken als vestigings- en verblijfsplaats. Het uiteindelijke doel is om meer bezoekers en meer omzet in de binnenstad te realiseren.


Evelien van der Kruit (adviseur)

Functie: directeur Delft Marketing

E-mail: e.vanderkruit@delftmarketing.nl

Mijn ambitie voor de binnenstad:

is om nóg beter in te spelen op de wensen van de toekomstige bezoeker. De komende jaren verwacht Nederland een groei van het aantal internationale toeristen. Om deze groei ook in Delft te realiseren staan we voor de uitdaging om de groeimarkten (o.a. China) te bewerken. Tegelijk moeten we Delft zo laten bloeien dat het ook een aantrekkelijke destinatie blijft voor de regionale bezoeker. Ik wil een bruisende binnenstad waar bezoekers een gastvrije beleving hebben. Ieder contactmoment in de stad moet kloppen.