Jaarplannen

De Stichting Centrum Management Delft werkt jaarlijks volgens een Jaarplan waarin alle concrete projecten voor dat jaar worden opgenomen. Klassiek werden deze plannen voorgesteld door de leden van het Algemeen Bestuur, en werd het Jaarplan in de Bestuursvergadering vastgesteld. Vanaf Jaarplan 2018 hebben we deze inventarisatie breder getrokken, waardoor ons Jaarplan er nu één van en voor de hele Binnenstad is!

Na onze oproep om input voor het Jaarplan in te zenden kregen we veel goede reacties.
Gedurende een tweetal maanden werd er door DB-leden en stakeholders aan deze input geschaafd.
Het resultaat is een ambitieus en breed gedragen Jaarplan dat afhankelijk is van een inspanning van velen om gerealiseerd te worden. ​2022 staat niet alleen wederom in het teken van cofinanciering en co-creatie om de binnenstad een impuls te geven, maar net zo goed om herstel i.v.m. de Corona crisis. 


Ideeën gevraagd

Heb jij goede ideeën voor de Delftse binnenstad, of zie je thema's waarvan je denkt dat de SCMD ze moet oppakken? Passen deze ideeën of thema's binnen de nota Vitaal en Gastvrij?

Download dan het uitvraagformulier, vul het in en verstuur het per mail naar Centrummanager Iris Bourne.


Communicatie

Alle leden van het SCMD en hun achterbannen zetten de schouders onder het uitvoeren van het Jaarplan 2022. Om achter de schermen een extra instrument te hebben voor de interne communicatie binnen de binnenstad, wordt Chainels gebruikt. Je kunt je registreren via http://delftbinnenstad.nl/ondernemers/.