Home

De SCMD is de Stichting Centrum Management Delft. Doel van de SCMD is het verbeteren van het economisch functioneren van de binnenstad van Delft. De nota 'Binnenstad Vitaal & Gastvrij' is hierin richtinggevend.  

De SCMD heeft een eigen taak in de uitvoering van de nota Vitaal en Gastvrij: het selecteren en ondersteunen van projecten gericht op het verbeteren van het economisch functioneren van de binnenstad. Vaak zal het dan gaan om projecten die voor cofinanciering in aanmerking komen. Cofinanciering houdt in dat de gemeente voor een project middelen ter beschikking stelt onder de voorwaarde dat andere partijen mee financieren. Bij de selectie van in het jaarplan van de SCMD op te nemen projecten richt de SCMD zich daarbij specifiek op projecten die tot stand komen door co-creatie. De ervaring leert dat projecten die door meerdere partijen gezamenlijk worden gedragen betere resultaten opleveren met meer draagvlak.

Wie zitten er in het Algemeen Bestuur van de SCMD?

De SCMD heeft behoefte aan bestuursleden die goed ingevoerd zijn in Delftse zaken. Wat er in de binnenstad raakt aan de belangen van detailhandel, horeca, cultuur, bewoners, studenten, vastgoed, TU Delft en gemeente komt zo aan bod op onze vergaderingen. Algemeen Bestuursleden worden gezocht voor specifieke kennis van een van de genoemde aandachtsgebieden. Goed om te weten: de SCMD heeft met haar samenstelling steeds oog voor de actuele belangen van de ‘achterbannen’, maar alle bestuursleden zitten er zonder last of ruggenspraak.  Uitgangspunt is dat de bestuursleden vanuit hun expertise als taak hebben een positieve bijdrage te leveren aan het realiseren van het jaarprogramma van de SCMD. Een positieve bijdrage die gericht is op samenwerking, verbinding en draagvlak voor de projecten in de binnenstad! Het zal soms gebeuren dat een project door de SCMD wordt ondersteund waar in een bepaalde ‘achterban’ de handen niet voor op elkaar zijn gekregen.

Door het algemeen bestuur wordt periodiek een Dagelijks Bestuur gekozen. De directeur van Delft Marketing is een vaste adviseur van de SCMD.

 De SCMD levert op deze wijze een bijdrage aan een gezamenlijke ambitie om Delft de meest vitale en gastvrije binnenstad van Nederland te laten zijn. De beste plek om te wonen, te werken en te bezoeken. Een goed leefklimaat en dus ook goed vestigingsklimaat.
 

Nieuwste Blogberichten

  • Geen resultaten gevonden.