Netwerk

De SCMD werkt nauw samen met de Gemeente Delft en andere samenwerkingspartners.


BOB

De Stichting Bestuurlijk Overleg Binnenstad (BOB) is een regelmatig overleg tussen vertegenwoordigers van ondernemers die door middel van de OZB meebetalen aan het Ondernemersfonds Delft. In het BOB hebben vertegenwoordigers zitting van de ondernemersverenigingen in de binnenstad zoals: De Klis, De Zuidpoort, De Breestraat, Burgwal-Brabantse Turfmarkt en Binnenwaterloot-Peperstraat. Kerntaken van het BOB zijn: het toetsen van binnengekomen projectvoorstellen waarbij een beroep wordt gedaan op het Ondernemersfonds Delft en het bevorderen van zoveel mogelijk samenwerking tussen ondernemers in de Delftse binnenstad. Daarnaast worden ook zaken besproken die de gehele binnenstad aangaan, zoals:  bereikbaarheid, parkeren etcetera.

Het BOB is een centraal onafhankelijk aanspreekpunt voor en door de ondernemers van de binnenstad van Delft. Voor vragen en advies voor ondernemers in de binnenstad van Delft kan iedereen terecht bij voorzitter Herman Weyers.

Meer informatie:
BOB Delft
Voorzitter: Herman Weyers
E-mail: voorzitter@bobdelft.nl


Delft Verbindt

Delft Verbindt koppelt de drie grootste jaarlijkse ondernemersbijeenkomsten van Delft aan elkaar. De evenementen Zomerbarbecue en De Kracht van Delft houden ieder hun eigen signatuur, maar worden onder meer thematisch gekoppeld. Ook wordt er een rode draad geweven door programmaonderdelen te introduceren met een verwijzing naar een vorig of volgend evenement. Door de events te clusteren en gezamenlijk bezoekers te werven, wordt er voor zowel de bezoekers als de organisatoren een meerwaarde gecreëerd. Het allerhoogste doel van de initiatiefnemers is een nog scherpere profilering van Delft en verbinding in de stad.

Meer informatie: 
Website: www.delftverbindt.nl


Delft Marketing

Delft Marketing is de organisatie die de juiste bezoekers verleidt tot een vrijetijds-, cultureel- of zakelijk bezoek aan Delft met aandacht voor spreiding in periode en locatie. Het is de organisatie die zorgt voor een warm en gastvrij onthaal van de bezoekers. De juiste bezoeker voor Delft is de bezoeker die van cultuur, historie, authenticiteit en kleinschalig houdt; in de breedste zin van het woord.
Delft Marketing stimuleert een gezonde bezoekerseconomie met nadrukkelijk aandacht voor balans (bewoners-bezoekers-bedrijven), duurzaamheid, kwaliteit en inclusiviteit. Hiermee levert de organisatie een bijdrage aan de opgaves en ambities van Delft op economisch, duurzaam en sociaal-maatschappelijk gebied. De ambitie van Delft Marketing is geslaagd als bezoekers met overtroffen verwachtingen de stad verlaten, trots hun beleving delen én hun bezoek heeft bijgedragen aan een stad in balans.
De VVV Delft en het Delft Convention Bureau zijn onderdeel van Delft Marketing.
Delft Convention Bureau adviseert, organiseert en informeert over complexe grootschalige kennisevents en congressen. Het verbindt en combineert partners uit profit, wetenschap, leisure, horeca en non-for-profit. Delft Marketing werkt in opdracht van de gemeente Delft, en in nauwe samenwerking met de SCMD en het Platform Toerisme Delft voor de stad Delft.

Meer informatie:
Website: www.delftmarketing.nl 
E-mail: info@delftmarketing.nl

ONDERNEMERSFONDS DELFT

Het Ondernemersfonds Delft (OFD) is ontstaan op verzoek van het bedrijfsleven om gezamenlijk projecten te kunnen financieren en daarmee de zogenoemde freeridersproblematiek op te lossen. Het fonds wordt gevuld door een extra heffing op de OZB-belasting, geïnd door de gemeente en overgedragen aan de Stichting Ondernemersfonds. Deze verdeelt het over de (postcode)gebieden. Belangrijk is dat het geld gebruikt wordt voor projecten die breed gedragen worden. Makkelijk voorbeeld is de feestverlichting. Twee belangrijke voorwaardes om een project te financieren zijn dat men per gebied verenigd is en dat er democratische besluitvorming heeft plaatsgevonden.

Meer informatie: 
website: www.ondernemersfondsdelft.nl


PLATFORM TOERISME DELFT

Het Platform Toerisme Delft is een samenwerking van de instellingen en organisaties die in Delft actief zijn in de bezoekerseconomie (hotelsector, horeca, toeristische instellingen, detailhandel en gemeente). Vanuit een krachtige visie wordt met alle stakeholders intensief samengewerkt om:

  • In 2030 plukt iedere Delftenaar direct of indirect de vruchten van een evenwichtige, robuuste en verantwoorde bezoekerseconomie in Delft. Waarbij balans heel relevant is voor bewoners, bezoekers, bedrijven en het lokale bestuur;
  • En daarmee de positieve impact van toerisme te maximaliseren en de negatieve impact te minimaliseren.

De sleutel hierbij is om ervoor te zorgen dat we op een duurzame manier de juiste bezoekers, in de juiste aantallen en op de juiste tijdstippen aantrekken.

Natuurlijk vanuit onze kernwaarden Oranje, Delfts Blauw en Vermeer en zijn tijdgenoten en met vernieuwing rondom de thema's wetenschap, techniek en innovatie.

Meer informatie: info@platformtoerismedelft.nl