Netwerk

De SCMD werkt nauw samen met de Gemeente Delft en andere samenwerkingspartners.


BOB

Het Bestuurlijk Overleg Binnenstad (BOB) is een regelmatig overleg tussen vertegenwoordigers van ondernemers en vastgoedeigenaren die door middel van de OZB meebetalen aan het ondernemersfonds. In het BOB hebben vertegenwoordigers zitting van de ondernemersverenigingen in de binnenstad zoals De Klis, de Zuidpoort, de Breestraat, Burgwal-Brabantse Turfmarkt en Binnenwaterloot-Peperstraat. Kerntaak van het BOB is het toetsen van binnengekomen projectvoorstellen waar een beroep wordt gedaan op het Ondernemersfonds. Daarnaast worden ook zaken besproken die de gehele binnenstad aangaan zoals bereikbaarheid, parkeren etcetera.

Het BOB is een centraal onafhankelijk aanspreekpunt voor een door ondernemers binnenstad Delft. Voor vragen en advies voor ondernemers in de binnenstad van Delft kan iedereen terecht bij voorzitter David Lansen.

Meer informatie:
Voorzitter: David Lansen
e-mail: voorzitter@bobdelft.nl


Delft Verbindt

Delft Verbindt koppelt de drie grootste jaarlijkse ondernemersbijeenkomsten van Delft aan elkaar. De evenementen Boerenkool met Bubbels, de Zomerbarbecue en De Kracht van Delft houden ieder hun eigen signatuur, maar worden onder meer thematisch gekoppeld. Ook wordt er een rode draad geweven door programmaonderdelen te introduceren met een verwijzing naar een vorig of volgend evenement. Door de events te clusteren en gezamenlijk bezoekers te werven, wordt er voor zowel de bezoekers als de organisatoren een meerwaarde gecreëerd. Het allerhoogste doel van de initiatiefnemers is een nog scherpere profilering van Delft en verbinding in de stad.

Meer informatie: 
Website: www.delftverbindt.nl


Delft Marketing

De Stichting Delft Marketing profileert in opdracht van de Gemeente Delft de stad als aantrekkelijke destinatie voor de Nederlandse bezoekers, internationale toeristen en zakelijke bezoekers (nationaal en internationaal).

Het doel van Delft Marketing is het vermarkten van het merk 'Delft' waardoor meer bezoekers naar de stad komen die (langer) blijven, (vaker) terugkomen en (meer) geld uitgeven. Door middel van city branding streeft Delft Marketing naar een maximale economische spin-off.

De directeur van Delft Marketing is als adviseur verbonden aan de SCMD.

Meer informatie:
e-mail: info@delftmarketing.nl
website: www.delftmarketing.nl
telefoon: 015-2154050


ONDERNEMERSFONDS DELFT

Het Ondernemersfonds Delft (OFD) is ontstaan op verzoek van het bedrijfsleven om gezamenlijk projecten te kunnen financieren en daarmee de zogenoemde freeridersproblematiek op te lossen. Het fonds wordt gevuld door een extra heffing op de OZB-belasting, geïnd door de gemeente en overgedragen aan de Stichting Ondernemersfonds. Deze verdeelt het over de (postcode)gebieden. Belangrijk is dat het geld gebruikt wordt voor projecten die breed gedragen worden. Makkelijk voorbeeld is de feestverlichting. Twee belangrijke voorwaardes om een project te financieren zijn dat men per gebied verenigd is en dat er democratische besluitvorming heeft plaatsgevonden.

Meer informatie: 
website: www.ondernemersfondsdelft.nl