Activiteiten

Om de bezoekersfunctie en daarmee de verdiencapaciteit van de stad te versterken:

  • stimuleert en initieert de SCMD handelingen ter verbetering van de kwaliteit van de binnenstad;
  • bevordert de SCMD promotie van de binnenstad naar zowel de bewoners van Delft als naar bewoners in de regio, gericht op recreatief winkelen, historie en cultuur;
  • onderhoudt de SCMD proactief haar netwerk en contact met de betrokken partijen en achterbannen (lokale overheid, bedrijfsleven, culturele instellingen en bewoners).

 

Projecten

Bovenstaande activiteiten realiseert de SCMD door het selecteren en laten uitvoeren van projecten die voor cofinanciering in aanmerking komen. Voorbeelden van cofinancieringsprojecten:

  • Herinrichting Nieuwe Langendijk
  • Wifi in de binnenstad
  • Streetart in de Kloksteeg (gepland: april/mei 2019)
  • Lichtplan
  • CHAINels¬†
  • Economie in beweging
  • Centrummanagement

 

In 2019 houden we vast aan het Jaarplan.