JAARPLAN 2019

De Stichting Centrum Management Delft werkt jaarlijks volgens een Jaarplan waarin alle concrete projecten voor dat jaar worden opgenomen.
Klassiek werden deze plannen voorgesteld door de leden van het Algemeen Bestuur, en werd het Jaarplan in de Bestuursvergadering vastgesteld.
Vanaf Jaarplan 2018 hebben we deze inventarisatie breder getrokken, waardoor ons Jaarplan er nu één van en voor de hele Binnenstad is!

Jaarplan online!

Na onze oproep om input voor het Jaarplan in te zenden kregen we veel goede reacties.
Gedurende een tweetal maanden werd er door DB-leden en stakeholders aan deze input geschaafd.
Het resultaat is een ambitieus en breed gedragen Jaarplan wat afhankelijk is van een inspanning van velen om gerealiseerd te worden.

​2019 staat in het teken van cofinanciering en co-creatie om de binnenstad een impuls te geven!

Download het SCMD Jaarplan 2019 hiernaast!