Corona nieuws

Het corona-virus zorgt momenteel voor onrust en meerdere uitdagingen in Nederland en zo ook in Delft. Op deze pagina plaatsen wij de belangrijkste berichten, echter, ondernemers verwijzen wij graag naar de speciale Corona pagina op Chainels (stadsbreed).

1 mei 2020

SCMD werkt aan veilig winkelen

 

De SCMD zag zaterdag ook dat werd gehandhaafd in de binnenstad. En toen vervolgens werd vernomen dat vanuit ondernemers zorgen werden geuit richting gemeente Delft om het winkelen in de binnenstad én vanuit het BOB om hulp werd gevraagd nam de SCMD actie.

 

Ruimte voor fietsers

In de eerste plaats actie gericht op de acute situatie , korte termijn, zodat tijdens de komende Warenmarkt-dagen de doorstroming van bezoekers tussen de binnenstad Noord en Zuid, ter hoogte van de Markt, beter is. Ter hoogte van de Nieuwe Kerk wordt aan de kant van het Blauwe Hart ruimte gemaakt door de Warenmarkt. Aan de andere zijde wordt een terrasscherm van de aldaar geloceerde horeca ondernemer tijdelijk verschoven. Zodoende ontstaat voldoende ruimte om mensen op de fiets of met de fiets aan de hand ook goed te kunnen laten passeren. Want, voetgangers hadden deze ruimte al. Deze maatregel duurt tot besloten wordt dat horeca weer mag openen. ‘Ik ben heel blij dat BOB, de Klis, de KHN, de Warenmarkt en in het bijzonder Cafe de Engel meedenken én meewerken. Want die samenwerking is tijdens deze Coronacrisis nóg belangrijker’, aldus Sandra Kooiman, Centrummanager binnenstad Delft. Ook Ton Cornax, Hoofd Vergunningen, Toezicht & Handhaving van Gemeente Delft, maakte duidelijk te waarderen dat gezamenlijk en in het grote belang wordt samengewerkt.

 

Binnenstad protocol

De SCMD neemt daarnaast de regie voor het opstellen van een binnenstad protocol, enerzijds in samenwerking met haar achterban, waaronder BOB en de Warenmarkt, en anderzijds met de gemeente Delft. Het voornaamste doel is gezondheid en veiligheid; bezoekers moeten veilig en prettig een ijsje kunnen eten, boodschappen doen en winkelen in de binnenstad. Samen volgen zij hierin de landelijke lijn die is opgelegd vanuit het Rijk. En om landelijke kennis te halen voor winkelgebied de binnenstad is de SCMD in nauw contact met Platform De Nieuwe Winkelstraat.

 

Meer informatie

Jaap Konijnenberg (gemeente Delft) is bereikbaar voor dringende vragen in het kader van de bereikbaarheid en/of veiligheid rondom de Warenmarkt (wilt u contact opnemen met Jaap? Klik hier).

 

3 april 2020

#SupportDelft, join the club!

In het kader van 'buy local' werkt een klein clubje ondernemers, onder leiding van Rene van Dijk van Blue Pearls en Melanie Haaksma van Studio 2010, momenteel aan de livegang van digitaal platform #SupportDelft. Hierop kunnen alle ondernemers van Delft in diverse categorieën hun online aanbod presenteren en aanbieden. Doe je mee? #SupportDelft roept alle ondernemers op hun online aanbod door te geven op supportdelft.nl!

 

31 maart 2020

SCMD Statement Huurders Verhuurders

Huurders en verhuurders worden geraakt door de coronacrisis. Zowel ondernemers als eigenaren hebben verplichtingen, aan personeel, financiële instellingen en de overheid et cetera. Onder aan de streep heeft iedereen vandaag liquiditeit nodig én morgen toekomst perspectief.

SCMD ziet dat huurders & verhuurders beiden belang hebben bij het overeind houden van de ondernemer. Immers, iedereen in Delft wil leegstand en kaalslag voorkomen.

Daarom wilt SCMD zowel huurders als verhuurders oproepen om samen de dialoog op te zoeken. Stem gezamenlijk af wat nodig is om ondernemerschap overeind te houden en om tot goede afspraken te komen. Daar hebben individuele verhuurders en huurders beiden een eigen verantwoordelijkheid in. Als richtlijn zou men het landelijke advies van Vastgoedbelang en INretail aan kunnen houden met in het achterhoofd houdend dat iedere casus op zichzelf staat: https://www.detailhandel.nl/nieuws/corona-nieuws-oproep-aan-alle-huurders-en-verhuurders-van-winkelruimte-in-nederland

 

12 maart 2020

Corona-virus

Het corona-virus zorgt momenteel voor onrust en meerdere uitdagingen in Nederland en zo ook in Delft. Uiteraard hopen we dat het virus snel onder controle is en het niet te veel schade veroorzaakt, voor zowel ons en onze familie als voor jullie ondernemingen. Maar we vernemen vooralsnog helaas dat vooral in de horeca en de hotels flinke onzekerheid heerst.

De focus van het SCMD bestuur en van mij, als Centrummanager, ligt op het verbeteren van het economisch klimaat van de binnenstad. Maar, in bijzondere tijden, zoals nu, is het misschien nog belangrijker om niet alleen vooruit te kijken en aan het jaarplan te werken, maar even pas op te plaats te maken en mee te denken. Als we samenwerken aan een nog mooiere binnenstad, dan zou die samenwerking ook nu tot zijn recht moeten komen. Als we kunnen meedenken, doen we dat graag.

Namens de SCMD
Sandra Kooiman
s.kooiman@scmdelft.nl
06-13835039