Communicatie

Alle leden van het SCMD en hun achterbannen zetten de schouders onder het uitvoeren van het Jaarplan 2019. Om achter de schermen een extra instrument te hebben voor de interne communicatie binnen de binnenstad, wordt Chainels gebruikt. Je kunt je registreren via http://delftbinnenstad.nl/ondernemers/.  Voor meer vragen over het gebruik van Chainels kun je terecht bij SCMD Secretaris David Lansen via secretaris@scmdelft.nl of 06-16072432.