Centrummanager

Tom De Weerdt

E-mail: t.deweerdt@scmdelft.nl

Als Centrummanager draag ik in nauwe samenspraak met verschillende partijen zorg voor de ontwikkeling, afstemming, communicatie en uitvoering van projecten die invulling geven aan de missie van de SCMD. Concreet betekent dit dat ik inventariseer welke ideeën vanuit partijen in de binnenstad bijdragen aan onze missie uit de nota Vitaal & Gastvrij: Delft is in 2020 één van de meest gastvrije steden in Nederland. Ideeën die hieraan bijdragen, vertaal ik in concrete projectvoorstellen die ik aan het bestuur van de SCMD voorleg. Na goedkeuring neem ik het projectmanagement op me.

Doel van mijn functie is om de verschillende partijen in de binnenstad te verbinden en actief de samenwerking op te zoeken; niet alleen voor het bedenken maar ook voor de concrete uitvoering van projecten.

Mijn doel is om mee te bouwen aan een stad waar alle partijen door samenwerking een meerwaarde creëren zodat bezoekers onze stad (nog) beter waarderen waardoor de bezoekersaantallen stijgen, bezoekers vaker zullen terugkomen en langer in de stad verblijven. Dit zal uiteindelijk resulteren in een hogere besteding waar iedereen die actief is in de binnenstad baat bij heeft.

De projecten die aanpak dragen bij aan de visie uit de binnenstadsnota 2020, Delft Vitaal en Gastvrij. Ik ga actief op zoek naar robuuste projecten die van blijvende waarde zijn voor de binnenstad. Voor de uitvoering van de projecten gaan we bewust op zoek naar passende vormen van cofinanciering.

Delft is een prachtige stad. Ik ben er trots op dat ik mee kan helpen om de stad nog mooier, aantrekkelijker en beter bereikbaar te maken en dat met name ook zichtbaar te maken voor onze bezoekers.

Wanneer je goede ideeën hebt die volgens jou passen binnen de voorwaarden voor projecten die hierboven omschreven zijn, aarzel dan niet om contact met mij of met jouw vertegenwoordiger binnen de SCMD op te nemen!