Centrummanager

Sandra Kooiman

E-mail: s.kooiman@scmdelft.nl


‘Een bundel stokken kun je niet breken’. In mijn optiek geldt dit ook voor een binnenstad of andere commerciële omgeving. De consument heeft voldoende keuze waar zij inkopen doet en een binnenstad kan niet meer uitgaan van de kracht van slechts een verzameling winkels en horecagelegenheden. Zelfs niet een stad met een historisch uniek karakter, zoals Delft. Als bezoekers en bewoners streven naar beleving, eigenheid en diversiteit in een veilige en schone omgeving dan is samenwerking nodig. Dit resulteert uiteindelijk in hogere bezoekersaantallen, verblijfsduur en tevredenheid.

Ik denk dat Delft binnenstad alles in zich heeft om die plek te zijn waar bewoners en bezoekers zich welkom voelen en graag willen verblijven en terugkomen. Een gunstig ondernemersklimaat. Om ‘jezelf als stad’ te profileren moet er iemand zijn die het voortouw neemt. Ik zet mij graag in om de verbindende factor te zijn.

De SCMD maakt het mogelijk voor individuele ondernemers om een bepalende rol te spelen in de ontwikkeling van het centrum met de ondersteuning en het draagvlak van alle betrokken partijen in het centrum. Dit heeft al geleid tot meer gezamenlijke activiteiten. En tot een betere inrichting en meer eenduidige uitstraling. Hoe meer draagkracht door ondernemers en bewoners, hoe meer eensgezindheid en daarmee invloed op de ontwikkeling van het centrum, het aanbod en de opzet en invulling van commerciële functies.

Als Centrummanager draag ik in samenspraak met verschillende partijen zorg voor de ontwikkeling, afstemming, communicatie en uitvoering van projecten die invulling geven aan de missie van de SCMD: meer bezoekers die langer blijven, vaker terugkomen, meer geld uitgeven en de binnenstad hoog waarderen. Ik inventariseer welke ideeën vanuit partijen in en rondom de binnenstad bijdragen aan onze missie uit de nota Vitaal & Gastvrij: Delft is in 2020 één van de meest gastvrije steden in Nederland. Die ideeën vertaal ik naar concrete projectvoorstellen die ik aan het bestuur van de SCMD voorleg. Na goedkeuring neem ik het projectmanagement op me. Om doelgericht te werken, is het meten van de effecten van de inzet aan de ontwikkeling vervolgens belangrijk. Het is essentieel om het draagvlak onder de ondernemers en vastgoedeigenaren te waarborgen en te versterken.

Je kunt mij tegenkomen bij ondernemersavonden, horecaoverleg, overleg met ondernemers, toeristisch platform, enz. Uiteraard kun je mij ook bereiken via bovenstaand emailadres. Laten we elkaar ontmoeten!