Door Sandra Kooiman, Centrummanager


4 sep. 2019

Door Sandra Kooiman, Centrummanager

Vakantietijd is de ideale tijd om zowel terug als vooruit te kijken. Hoe vordert het uit te voeren jaarplan 2019 en hoe gaat het jaarplan 2020 eruit zien? Hoe koppelen we de ontvangen input uit de binnenstad zowel aan elkaar als aan de doelstellingen van de SCMD, rekening houdend met het ambitiedocument en de rol van de SCMD? Ik neem jullie even mee.

 

De uitvoering van het jaarplan 2019 vordert gestaag. Zo hebben of zijn we bijvoorbeeld, in samenwerking met partners:

  • Een stukje routing verbeterd door een aanloopsteeg, de Kloksteeg, te laten voorzien van streetart; een project waarvan de onthulling volgt in september;
  • Bijgedragen aan de organisatie van een mooie, drukbezochte editie van Delft Verbindt;
  • Onderdeel geweest van besprekingen op het gebied van mobiliteit in de binnenstad;
  • Ons hard gemaakt voor de uitvoering van de Rode Loper;
  • Gewerkt aan betere communicatie door o.a. de Chainels & Communicatie werkgroep in het leven te roepen en te starten met deze maandelijkse Chainels nieuwsbrief;
  • Verbinding gemaakt tussen ondernemers, Gemeente Delft, SCMD, ondernemers en event organisatoren door een werkgroep op te zetten en een klankbordsessie te organiseren;
  • Bijgedragen aan projecten als Hartje Delft, Blue Sunday en de voorbereiding van de Donkere Dagen van Delft en Lichtjesavond;
  • Een ambitiedocument opgesteld, als kader voor de komende jaarplannen;
  • Met Delft Marketing samengewerkt op het gebied van het enthousiasmeren van regionale bezoekers in het kader van ‘Stap in de Gouden Eeuw’;
  • …en ik heb veel kennismakinggesprekken gevoerd.

 

De komende maanden zal worden doorgepakt op veel bovenstaande projecten, maar zullen we ons bijvoorbeeld ook richten op het versterken van de culturele sector, het verder onderzoeken van mogelijkheden op het gebied van monitoring en we vormen een verbindende rol in een project gericht op het verwijderen van en verschoond houden van peuken in de binnenstad.

 

En natuurlijk werk ik momenteel aan het verwerken van jullie input voor het jaarplan 2020 en het onderzoeken van haalbaarheid en hoe partners verbonden kunnen worden om zodoende projecten te vormen. De SCMD is immers niet zozeer uitvoerend, maar vooral faciliterend en alle projecten dienen uitgevoerd te worden op basis van cofinanciering. Het jaarplan 2020 sluit aan bij bovengenoemde projecten; zaken als ‘communicatie’ en ‘verbetering van de openbare ruimte’ zijn vaak continue projecten en onderdeel van een prettige leef- en werkomgeving en de klantreis voor bezoekers aan de Delftse binnenstad. Waarschijnlijk zal ook aandacht worden besteed aan het duurzame aspect en projecten om de bezoeker langer in de binnenstad te laten verblijven. En mijn kennismakingsgesprekken…die ontwikkelen zich inmiddels tot leuke ontmoetingen waarvan ik hoop dat ze regelmatig plaatsvinden en leiden tot mooie resultaten!

 

Nog een hele fijne zomer gewenst!

Naar overzicht