Project Jaarplan 2019: Streetart Kloksteeg


31 okt. 2019

Door Sandra Kooiman

Foto: Delftse Post

Binnen de Nota Vitaal en Gastvrij kennen de aanlooproutes naar de historische Binnenstad een belangrijke positie. Met de totstandkoming van de Spoorzone dienen deze een gastvrije en uitnodigende entree naar de binnenstad te zijn. Naast de herontwikkeling van enkele hoofdwandelroutes (Barbarasteeg, Binnenwatersloot) verdienen een aantal stegen ook de nodige aandacht. De Kloksteeg is sinds jaar en dag een notoire grafitti-steeg. Tegelijkertijd is de rol van de Kloksteeg belangrijker geworden met de afronding van de Spoorzone. Vanuit de Prinsenhofgarage, met name voor automobilisten die parkeren aan het eind van deze parkeertunnel, is de Kloksteeg een logische wandelverbinding me de Binnenstad geworden. Daarom is ervoor gekozen om de aantrekkelijkheid van de Kloksteeg dus te verbeteren, o.a. middels streetart.

Niet alleen wordt de steeg er visueel aantrekkelijker van wanneer er kunst op muren wordt aangebracht, het respect voor grafitti-artists onder aanbrengers van illegale grafitti is groot, waardoor bestaande werken niet overspoten worden met tags etc. Bovendien is de gevel gereinigd en bewerkt zodat het kunstwerk goed hecht en lang mooi blijft. De verwachting is immers dat het de komende 6-8 jaar mooi blijft! Daarvoor is ook een onderhoudscontract afgesloten. Kortom, 'verbetering' gaat verder dan alleen het kunstwerk.

Dit project werd 25 oktober onthuld, in het bijzijn van alle partners die aan dit project hebben samengewerkt: de SCMD, gemeente Delft, Delft Marketing, Hiphop in je Smoel en pandeigenaren. Maar uiteraard was ook samenwerking met bewoners van belang; in de steeg is gedurende 2 weken aan dit kunstwerk gewerkt. De SCMD is dankbaar voor deze mooie samenwerking en kijkt uit naar meer kunstprojecten in de Delftse binnenstad! Naar overzicht

Naar overzicht