Over mensen en slimme innovatie gesproken...


31 jan. 2020

Door Sandra Kooiman

Het eind van het jaar, het einde van een jaarplan. Mijn eerste jaarplan als Centrummanager voor de Delftse binnenstad. Een mooie uitdaging, want voor alle projecten die de SCMD doet geldt dat het samenwerkingen betreft; samenwerkingen die ik tegelijkertijd met het uitvoeren van het jaarplan ook nog aan het ontdekken was en ben. Hoewel onze projecten een kop en staart dienen te hebben betreft het vaak onderwerpen die doorlopend zijn van aard. Eén van die onderwerpen zat verpakt in het project ‘Hypelab’, tevens één van mijn leukste projecten dit jaar! Want, Hypelab betreft een programma van Future Proof Retail. En dat is weer een project in het kader van één van de programmalijnen van de Retailagenda, namelijk ‘Human Capital’. En dat…betreft jullie ondernemers.

Wat is de Retailagenda? De Retailagenda is in 2015 gestart op initiatief van het ministerie van Economische Zaken en betrokken organisaties en marktpartijen die streven naar een gezonde en toekomstbestendige retailsector. Aanleiding voor de Retailagenda dat jaar waren de grote structurele veranderingen in de retail die sterk zichtbaar werden, met vele faillissementen en leegstand als gevolg. Deze veranderingen, die ook vandaag de dag nog altijd actueel zijn, hebben impact op de leefbaarheid van stadscentra, dorpskernen en centrumgebieden. Om deze toekomstbestendig te houden of te maken, zal moeten worden gekeken naar nieuwe functies die deze (winkel)gebieden weer aantrekkelijk maken voor de veranderende eisen van de consument te voldoen. Daarvoor is bij betrokken overheids- en marktpartijen innovatiekracht voor nodig.  Die slag kan alleen worden gemaakt als alle betrokkenen samenwerken. De Retailagenda brengt deze partijen bij elkaar en zorgt dat kennis wordt vergroot en gedeeld (https://retailland.nl/retailagenda/). De Retailagenda richt zich op 5 thema’s, waaronder ‘Human Capital ’. Wat houdt dat in?

  1. het realiseren van een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt;
  2. het opleiden van de innovatieve professional, vakman of vakvrouw;
  3. het bevorderen van een ‘leven lang leren’;
  4. het versnellen en vergroten van het innovatievermogen van bedrijven.

Hypelab is één van de 6 ‘living labs’ en sluit mooi aan bij bovenstaande punten. Het ultieme doel hiervan is het stimuleren van een samenwerking tussen onderwijs, innovatieve bedrijven in de regio, ondernemers, gemeente, centrummanagement en andere stakeholders. Ondernemers die bewust kiezen voor technologieën om hun bedrijfsvoering te verbeteren en dit testen in samenwerking met studenten. Studenten leren van ondernemers en vice versa.

Je begrijpt waarom we dit project weer graag meenemen naar 2020! Wellicht in de vorm van een Hypelab 3, maar hopelijk vooral door te werken aan een nauwere samenwerking tussen onderwijs, innovatieve bedrijven en ondernemers. En dat stimuleren we graag.

Hartelijk voor de fijne samenwerking in 2019 en namens de SCMD wens ik jullie mooie feestdagen!

Naar overzicht