Het gaat goed met Delft


7 apr. 2016

Het kan u toch niet ontgaan zijn: het gaat goed met de binnenstad van Delft. Op 23 februari een groot artikel over winkels in het AD met titel: ‘Weinig leegstand in Delft’. En in maart het rapport van Goudappel Coffeng: ‘Delft staat op 6 in de Top 10 van meest vitale steden’. In maart naast de opening van Het Prinsenkwartier nog de Kick-off van ‘De Nieuwe Winkelstraat’, samen met de Rabobank, en de Stadsschouw.

 

De Nieuwe Winkelstraat en de Stadsschouw zijn nieuwe initiatieven gericht op het realiseren van heel concrete projecten die getrokken en gedragen moeten worden door de betrokken partners in de binnenstad: ‘Wat gaan we morgen concreet doen en wie doet en/of betaalt mee’. Precies zoals de SCMD en Het BOB het steeds samen uitdragen. Robuuste projecten om de Delftse binnenstad te versterken in samenwerking met en in cofinanciering met de stakeholders.

 

Op de Stadsschouw mooie voorbeelden van zulke samenwerking. Bewoners, ondernemers en Studentenverenigingen die samen projecten oppakken als fietsparkeren en aanlooproutes. De blauwe loper: er wordt al aan gewerkt. (Bij de stadsschouw en passant aandacht voor onnodige bebording in de binnenstad. Ieder weggehaald verkeersbord bespaart zo’n 150 euro per jaar aan onderhoud en het wordt er alleen maar mooier van!.

 

Onze centrummanager Tom de Weerdt is met tomeloze energie aan de slag gegaan met een concreet actieplan voor cofinancieringsprojecten in de binnenstad en trekt, duwt en bewaakt zodat de projecten concreet worden en uitgevoerd worden.  Knap werk! De eerste fase Wifi in de binnenstad is opgeleverd.

 

Wat betekent het eigenlijk als iemand antwoordt: ‘het gaat goed’. Dat betekent eigenlijk altijd: ‘goed bezig’. Ja we zijn goed bezig in Delft. En dat is het resultaat van hard werken door een groep mensen die zagen dat er veel mogelijk is als er samen aan wordt getrokken. Naar die mensen: hartelijk bedankt! En naar ons allen in Delft: vooral aanhaken en steeds goed bezig blijven!

 

Peter Ruysch

voorzitter SCMD

 

Naar overzicht