De basis op orde


30 nov. 2019

Door Sandra Kooiman

In het streven naar een winkel- en woongebied waar bezoekers graag komen, lang verblijven en weer naartoe terugkeren is één van de pijlers van het Centrummanagement: ‘de basis op orde’. Denk aan onderwerpen als ‘schoon, heel en veilig’, maar ook routing, bereikbaarheid en branchering. Omdat er meerdere projecten lopen op het gebied van ‘schoon, heel en veilig’, geven we graag wat meer informatie. Over het algemeen wordt de binnenstad trouwens best goed schoongehouden. Gemeente Delft hanteert een schoonmaakprogramma waarop door externe bedrijven wordt gecontroleerd. Gemeente Delft hanteert sinds enkele jaren een ‘B niveau’ voor de binnenstad, in tegenstelling tot het ‘A niveau’ in de jaren daarvoor. De SCMD vindt het belangrijk dat dit niveau weer wordt opgeschaald.

Inzamelhelden

Op 4 november werd het startschot gegeven voor de pilot van de samenwerking tussen Avalex en Inzamelhelden, in samenwerking met Gemeente Delft. In het kader van duurzaamheid wordt gescheiden afval steeds belangrijker. Bovendien zorgen de vrachtwagens van de diverse vuilverwerkers voor veel verkeersbewegingen in de binnenstad, wat niet wenselijk is tussen recreërend publiek een ook bewoners hebben hier last van. En tenslotte wordt op (of de avond voorafgaand aan) de ophaaldagen vuil en papier buiten gezet. Dit zorgt niet alleen voor een slordig beeld, maar wind en vogels zorgen daarnaast voor verspreiding van het vuil. Inzamelhelden haalt met een bakfiets op gewenste momenten vuil op bij bewoners en ondernemers (middels een app) die zich hebben aangemeld voor de pilot die enkele maanden duurt. Er waren zo’n 130 aanmeldingen van ondernemers en bewoners uit de participerende gebieden: de Markt, Beestenmarkt,  Burgwal, Boerhuisstraat en Kerkstraat. In de toekomst zou misschien eerder gedacht moeten worden aan kleine elektrische wagentjes i.p.v. de bakfiets, maar we hopen op schonere straten, hergebruik van grondstoffen door gescheiden afval en minder verkeersbewegingen.

 

Peukenaanpak

Wereldwijd belandt 1 op de 3 peuken in het buitenmilieu. Dat zijn 2000 miljard peuken op jaarbasis! Het ontsiert niet alleen de straten, maar ze zijn ook lastig te verwijderen uit de voegen. De SCMD en Gemeente Delft trekken hierin samen op met het BOB, KHN en bewoners. Dit betreft deels opschonen, maar de ondernemer wordt vooral gevraagd zijn stoepje schoon te houden d.m.v. de geleverde haak en bezem en zijn rokende bezoek te voorzien van een asbak/sigarettenpaal. De pilot, met als doel om 25% minder peuken op straat te zien binnen een jaar, wordt door 20 ondernemers gedaan, maar iedereen kan natuurlijk meedoen. Graag zelfs! Wil je meer informatie? Mail mij: s.kooiman@scmdelft.nl.

 

Commissie Bevoorrading

De SCMD denkt samen met bewoners, ondernemersvereniging evofenedex, TLN (Transport en Logistiek Nederland) en Gemeente Delft mee over zaken die het logistieke proces van bevoorrading in de binnenstad raken. Denk aan de logistieke zone en venstertijden. Want, ook bevoorrading van ondernemers (maar denk ook aan postbezorging voor bewoners) in de binnenstad zorgt voor veel verkeersbewegingen die voor veel uitstoot zorgen en de veiligheid niet ten goede komen. De stadsschouw die plaatsvond op 6 november heeft een aantal belangrijke punten blootgelegd.

 

Gescheiden afval bakken de Klis

De Klis en Gemeente Delft werken samen aan 24 nieuwe vuilnisbakken in het gebied. Ook hier speelt het hergebruik van grondstoffen een belangrijke rol voor Gemeente Delft. De pilot zal naar verwachting binnen enkele maanden starten en ongeveer 2 jaar duren. Die tijd is nodig om bezoekers (en bewoners) te leren om daadwerkelijk hun afval gescheiden weg te gooien. Doel van de pilot is uiteraard om vervolgens de hele binnenstad te voorzien van dergelijke bakken. De bewoners en ondernemers hebben trouwens actief meegedacht met Gemeente Delft over de hoeveelheid bakken, de locaties en het uiterlijk van de bakken.

 

Met genoemde projecten wordt een mooie stap gezet om de binnenstad schoner en veiliger te maken. Natuurlijk zijn er nog veel onderwerpen die volgende de SCMD nog aandacht behoeven. Maar, het zal altijd een samenwerking zijn tussen de Gemeente Delft, ondernemers en bewoners.

Naar overzicht