Ambities


21 jun. 2019

Door Sandra Kooiman

Een gevreesde vraag tijdens een sollicitatiegesprek is: waar zie je jezelf staan over 5 jaar? Je wilt je ambities laten doorschijnen, maar niet onrealistisch of zelfs bedreigend overkomen. En, heb je eigenlijk wel een goed beeld van wat je wilt doen over 5 jaar?

De SCMD stelt ieder jaar een jaarplan op. Voorafgaand wordt de uitvraag gedaan naar de stad. Welke projecten zouden moeten worden gestart die bijdragen aan de doelstellingen van de SCMD die gericht zijn op meer (terugkerende en de juiste) bezoekers, een langere verblijfsduur en hogere tevredenheid? Met zo’n jaarplan kijken we 1 jaar vooruit. Elk project dient een kop en een staart te hebben. Tenzij het een langdurig traject is, zoals de Rode Loper, maar dan kun je dat project vervolgens wel als het ware opknippen en het per jaar een begin en eind geven. Daarmee maakt het onderdeel uit van een meerjarenplan. En zo wilden we voor iedere programmalijn verder kijken dan 1 jaar en de ambities opschrijven. Daarom hebben we een ambitiedocument opgesteld.

 

Een ambitiedocument geeft de stip op de horizon aan, in ons geval 2023. Daarvoor moeten we ook kijken naar waar we nu staan en wat algemene ontwikkelingen zijn. Het document geeft vervolgens de ‘wat’ en ‘waarom’, maar de ‘hoe’ volgt pas in de jaarplannen, aan de hand van voorstellen uit de stad. Met jullie voorstellen voor concrete projecten kan de SCMD invulling geven aan de gedeelde ambities van de belanghebbenden in de binnenstad, vertegenwoordigd in de SCMD. Programmalijn ‘Aantrekkelijke Binnenstad’, bijvoorbeeld, bevat ambities op het gebied van (fiets)parkeren, schone straten en routing naar de binnenstad. Of ‘Smart City’, waar ambities worden uitgesproken over het meetbaar maken van bezoekers en hun verblijf. We delen dit document graag binnenkort en hopen op input voor het jaarplan 2020.

 

Wij hebben onszelf dus de vraag gesteld: waar staan we over 4 jaar? Eigenlijk helemaal niet zo’n gekke vraag….

Naar overzicht